Cây Cao Su Việt Nam: 8 Loại Cây Cao Su Đang Trồng Ở Việt Nam

Cây cao su Việt Nam

Các giống cây cao su hiện nay Các loại giống cây cao su ở Việt Nam thường phát triển nhanh ở các năm đầu, cành gỗ ghép phát triển nhanh, nhiều mắt, ghép dễ sống. Tăng trưởng trong thời gian cạo kém. Giống Cây PB 235. Nguồn gốc: Xuất xứ Malaysia, Phổ hệ PB 5/51 […]

mới đặt hàng thành công